Kaddish: Aanbidding en Vrede

Kaddish: Aanbidding en Vrede
De Kaddish wordt door de Joden o.a. maandelijks uitgesproken na het overlijden van ouders en vanaf de 12e maand jaarlijks. 
Dan wordt het de Kaddisj voor de rouwenden genoemd: Kaddisj-jatom


Moge zijn grote naam verheven en geheiligd worden
in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil.
Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen
en in het leven van het gehele huis van Israël,
weldra en spoedig.
Zegt nu: Amen

Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd.
Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven
Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige,
gezegend zij hij
hoog boven iedere zegening, elk lied,
lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
Zegt nu: Amen

Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven!
Over ons en over heel Israël.
Zegt nu: Amen

Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen,
zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël
Zegt nu: Amen


De kerkenraad van De Baak voegt hier graag een bede om vrede aan toe voor Israël, Palestina, Oekraïne en alle oorlogsslachteroffers wereldwijd.
terug