Zonnepanelen op De Baak

Zonnepanelen op De Baak
De verduurzaamheid van ons kerkgebouw gaat een stapje verder.
Halverwege juni willen een bescheiden aantal van 16 zonnepanelen op het platte dak van De Baak leggen.
Op die manier kunnen we op mooie dagen stroom opwekken die we weer kunnen inzetten voor onze technische installaties. De stroomopbrengst komt dus ten goede van de energiebeheofte van De Baak waardoor onze energiekosten lager worden.

Om kosten te besparen hebben we de zonnepanelen zelf ingekocht en worden die door vrijwilligers van De Baak geplaatst.

Wilt u ook een bijdrage leveren in deze verduurzaming van ons gebouw?
U kunt virtueel een zonnepaneel aankopen. Maar wees er wel snel bij  want er zijn slechts 16 panelen te koop. Een paneel kost € 100,- per stuk maar u kunt ook een paneel delen met een gemeentelid, dan betaalt u € 50,- voor een half paneel.

Maak het gewenste bedrag over op drekeningnummer NL 41 RABO 0325 604 940 ondervermelding: zonnepanelen.
Samen maken we ons kerkgebouw nog toekomstbestendiger!

Bedankt voor uw hulp!
lees meer ยป
 
Voortgang opbrengst Voortgang opbrengst
Per 16 maart 2024 noteren we de volgende resultaten van de huidige en gedane activiteiten:
  • Stenen actie             €  5465,00
  • Worsten actie           €    299,50
  • Broden/Koek actie   €    190,98
  • Kerstmarkt               €  1636,14
  • Rollade/kerststol      €    369,19
  • Veiling actie             €  1914,00
  • Stucwerk actie         €    146,50
  • Giften Renovatie      €  1387,00
  • Totale opbrengst  € 14.194,31
Natuurlijk hopen we dat lopende en toekomstige acties dit bedrag nog verhogen!
 
 
Lege flessen spaaractie

Lege flessen spaaractie
U kunt lege flessen (geen blikjes) ook sparen voor de Baak. Voor u ongemerkt een extra bijdrage en het kan voor de renovarie weer een mooi bedrag opleveren.
Spaart u mee?