Moderamen

Moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit:
  • De predikant 
  • De scriba
  • De voorzitter van de kerkenraad
  • De voorzitter van het college van diakenen
  • De voorzitter van het college van kerkrentmeestersDe functie predikant is momenteel nu nog vakant, per 23 juni 2024: Ds. H. van Essen
De scriba is Nely van der horst
De voorzitter kerkenraad  is Johan van Dijk
De voorzitter diakenen is Ina Schotanus
De voorzitter kerkrentmeesters is Nico Mijnheer.

Naast het fuctioneren als dagelijks bestuur heeft het moderamen ook de taak de kerkenraadsvergadering voor te bereiden en de agenda hiervoor vast te stellen.
terug