Jeugdhart

Jeugdhart
Het Jeugdhart
Het jeugdwerk wordt in nauwe samenwerking met de Ichthuskerk georganiseerd.

Het doel van het Jeugdhart binnen de Ichthuskerk en de Baak is: Vanuit beide kerkenraden de kinderen en jongeren in beeld houden, vanuit de relatie met hun ouders visie ontwikkelen en met de ouders en gemeenteleden een zo krachtig mogelijk jeugdwerk neer te zetten, tot eer van God.      

Het jeugdhart richt zich daarbij niet op de taken rondom kinderen en jongeren in de erediensten, maar zet zich in voor de activiteiten en verbinding daarbuiten om. Wel helpt ze predikanten en kerkenraden waar nodig om erediensten, kindernevendienst en de kinderkerk beter aan te laten sluiten bij wensen van ouders en hun kinderen. In een organogram ziet dit er als volgt uit:Het Jeugdhart bestaat uit de predikant(en) (vacant), 2 jeugdouderlingen en jeugdwerkers vanuit de verschillende jeugdgeledingen.  

 
terug