Dopen in De Baak Dopen in De Baak
Geboorte en de Heilige doop
Heeft u een zoon of dochter gekregen? 
Wij ontvangen graag een geboortekaartje via de predikant of de scriba!
Als u wilt dat uw kind wordt gedoopt kunt u dat eveneens aan één van beide doorgeven.
Ter voorbereiding op de doop vindt een gesprek plaats met de doopouders.
Binnen onze gemeente is het gebruikelijk dat ten minste één van de ouders dooplid of belijdens lid is van onze gemeente
terug