Een boog in de wolken Een boog in de wolken
Een boog in de wolken
als teken van trouw,
Staat boven mijn leven,
zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde,
maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig,
U die mij ziet.
 
Bloemengroet uit de kerkdienst Bloemengroet uit de kerkdienst
Zondags staan er bloemenin de kerk. Deze bloemen worden na afloop van de dienst weggebracht door een gemeentelid of ouderling van dienst. Deze bloemen worden gebracht bij zieken en bij gemeenteleden in moeilijke tijden om zo mee te leven.
Of gewoon zomaar, als groet van de gemeente! 

Wilt u een naam doorgeven die volgens u in aanmerking komt voor de bloemengroet, neem dan contact op de scriba, Nely van der Horst, tel.nr. 06 - 535 895 61
 
Vreugde en/of Dankbaarheid Vreugde en/of Dankbaarheid
In het leven kunnen er momenten zijn van dankbaarheid of vreugede. Een diploma gehaald, een jubileum, beter geworden na ziekte, noemt u maar op.
Ook dan leven we graag met u mee!
U kunt dit melden bij de predikant, scriba, uw wijkcontactpersoon of wijkouderling.
 
Zorgen en/of Verdriet Zorgen en/of Verdriet
Ook in verdrietige dagen of dagen van zorgen willen we graag met u meeleven. Daarom stellen we het op prijs als u de predikant (bv via wijkcontactpersoon, ouderling of scriba) op de hoogte brengt of laat brengen van ziekte, ziekenhuisopname of andere zorgen.
Natuurlijk kunt u ook een ander gemeentelid zo aanmelden bij de predikant. Zorgen met elkaar delen is ook liefde hebben voor elkaar.
In kontaktblad of kerkbrief worden de namen vermeld van mensen van wie we weten dat zij in een van de ziekenhuizen of verpleeghuizen zijn opgenomen.
Ieder gemeentelid heeft zo de mogelijkheid om medeleven te tonen door hen een kaartje te sturen

U kunt altijd voor uzelf of voor anderen voorbede aanvragen. Dit kunt u bij de scriba of de predikant aangeven