kinderkerk - kindernevendienst

kinderkerk - kindernevendienst
Goedemorgen, welkom allemaal.
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.
Alles mag er zijn.
God ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en jij met jouw verhaal,
verteld in mensentaal.

 

Kinderkerk

Voor de kinderen van 0-4 jaar is er wekelijks kinderkerk.

We spelen gezellig samen, zingen en luisteren naar christelijke liedjes en er wordt een bijbelverhaal uit de peuterbijbel voorgelezen.

Ouder(s) worden de mogelijkheid geboden om voor het slotlied hun kind(eren) uit de kinderkerk op te halen, zodat ook zij Gods Zegen ontvangen.

Voor vragen en/of aanmelden kunt u terecht bij, Heleen Seinen,
heleenschottert@gmail.com


Kindernevendienst
Als kindernevendienst willen we bijdragen aan de groei van het geloof voor de kinderen uit de gemeente.
Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Kinderen verlaten na het zingen van een kinderlied, dat maandelijks wisselt, met de leiding van de kindernevendienst en het ‘licht’ de kerk. De kaars ontstoken aan de Paaskaars gaat mee naar de kindernevendienstruimte.

Als methode wordt gebruik gemaakt van ‘Vertel het maar’. Na het bijbelverhaal wordt er geknutseld, een spelletje gedaan of een gesprek gevoerd naar aanleiding van het bijbelverhaal. Na de preek verwelkomen we de kinderen weer in de kerk.

Leiding van de kindernevendienst verzorgen jaarlijks het advents- en veertigdagentijdproject om met de kinderen naar Kerst en Pasen toe te leven. De uitvoering hiervan is ook in de kerk zichtbaar. Op 2e kerstdag wordt er een kinderkerstfeest georganiseerd.

De zondag voor de zomervakantie staat jaarlijks de overstapdienst gepland. Tijdens deze dienst markeren we met de jongeren van groep 8 de overstap van de kindernevendienst naar het 12+ jeugdwerk. Deze dienst wordt voorbereidt met en door de jongeren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:  kindernevendienst@pknhasselt.nl
terug