Missie en Visie Missie en Visie
Vanuit ons beleidsplan en de daarbij geformulerde identiteit, volgt deze missie en visie voor ons jeugdwerk:

Relatie -  
dat is in één woord samengevat wat we centraal willen stellen in ons jeugdwerk.

Onze relatie met God en met elkaar deze relatie beleven en delen. Gods goede nieuws is er om doorgegeven te worden. We willen ervoor gaan dat kinderen het goed hebben samen. Dat ze de basis van het geloof leren. Dat tieners voorbeeldfiguren hebben waaraan ze mogen zien hoe het geloof in de praktijk werkt. Dat God ons hoop en liefde geeft.


We kijken en luisteren hierbij naar onze jongeren: wat sluit aan? Op deze manier willen wij graag met elkaar het jeugdwerk vernieuwen. Wat willen de jongeren, waar ligt hun kracht en wat zijn hun wensen. En hoe kunnen we de ouders bij deze ‘relatie’ betrekken.

Wij geloven dat vanuit het gebed Gods Zegen uit mag gaan. Het gebed is hierin een onmisbare schakel.

We hopen vol enthousiasme het geloof aan onze jongeren door te geven.
Dat we met elkaar de kansen gaan benutten, zodat onze jongeren zich thuis voelen in Gods kerk.

 
 
Clubs en kinderkerk/kindernevendienst Clubs en kinderkerk/kindernevendienst
Tijdens de zondagse erediensten is er voor de kinderen ook opvang.
Voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar is er de kinderkerk/crèche
Voor de kinderen van t/m 8 van de basisschool is er kindernevendienst.
U vindt meer info door even op de afbeelding van de kinderkerk te klikken.


Het overige clubwerk wordt georganiseerd in samenwerking met de Ichthuskerk en hierbij geïnitieerd van het Jeugdhart.
Klikt u op het logo voor verdere informatie over het jeugdhart

De clubs voor jeugd van 12 - 13 jaar hebben de naam &Joy meegekregen.
De clubs voor jeugd van 14 - 17 jaar hebben de naam Connect meegekregen.    
Voor meer informatie klikt u op het logo4 Keer per jaar organiseert de jeugddienst commissie een jeugddienst.
Voor meer info klikt u op de afbeelding
Clubs Basisonderwijs.
Tijdens het jeugdwerkseizoen (september – april)  is er om de week voor de kinderen van groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 club. Tijdens de clubavond staat gezelligheid en ontmoeting centraal. Er wordt geluisterd naar een bijbelverhaal, geknutseld of een spel gedaan.
Voor meer info klikt u op de afbeelding