HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) HVD (Hervormde Vrouwen Dienst)
1 x in de maand komen we bij elkaar om elkaar te ontmoeten of leuke activiteiten met elkaar te ondernemen.
De avonden worden geopend voor de pauze met een lied, een korte bijbeluitleg, soms een mooi gedicht en met een mooi lied.
Na de pauze een activiteit. Dit kan een knutselavond, een gastspreker, een adventsviering, enz. zijn. 
Tot aan de kerst staat centraal het maken en bedenken van materiaal dat op de kerstmarkt gebruikt of verkocht kan worden.
In de agenda op de website kunt u altijd de juiste datums hiervan terugvinden
 
Ontmoetingsavonden Ontmoetingsavonden
De groep verbinding in verdieping, de jongvolwassenen in de leeftijd van ca. 25 - 50 jaar(of zich aagesproken voelen), organiseren gespreksavonden. Aan de hand van verschillende geloofsthema's gaan ze met elkaar in gesprek en zoeken naar verdieping.

Daarnaast organiseren zij activiteiten waarin ontmoeting én gezelligheid centraal staan.
Voor datums, houdt u de kerkbrief of agenda in de gaten. Iedereen is van harte welkom. Val je buiten de leeftijdcategorie maar voel je je jong en wil je graag aansluiten, voel je  welkom!
Samen bouwen aan de toekomst!
 
Koffie drinken op donderdagochtend Koffie drinken op donderdagochtend
Alle even weken is er op donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur koffiedrinken in De Baak voor iedereen.
Op de agenda van de website kunt u altijd de datums terugvinden

 
 
Kerkbrief / Kerkapp Kerkbrief / Kerkapp
 Regelmatig (het streven is 1 x per 2 weken) verschijnt een digitale kerkbrief. Deze wordt verstuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een email met uw gegevens naar scribadebaak@pknhasselt.nl 


Naast de kerkbrief kunt u zich ook aanmelden voor de kerkapp van De Baak.
Makkelijk berichten met elkaar delen, dus interactief! Niet alleen info vanuit de kerkenraad ontvangen, maar ook zelf informatie delen met medegemeenteleden.
U kunt de app downloaden door met de QR-code de app te downloaden. Of u volgt deze link:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.donkeymobile.hasseltpkndebaak
 
Diensten met een bijzonder karakter Diensten met een bijzonder karakter
Jeugddiensten
Vier keer per jaar organiseert de jeugddienstcommissie een jeugddienst.
Deze diensten hebben altijd een actueel thema met daarbij passende (eigentijdse) liederen.
De jeugddienst wordt gemaakt voor en door jongeren.
Heb je ideeën, vragen, of wil je ook je steeentje bijdragen? Spreek ons aan of mail naar: jdcbaakichtus@gmail.com
Namens jeugddienstcommissie: Maaike de Vries, Edith van Olst, Rianne den Boer


Kerstnachtdienst
Elk jaar op 24 december wordt de kerstnachtdienst in de Sporthal "Prinsenhof"gevierd, aanvang 22.00 uur.
De kerstnachtdienst wordt voorbereid door verschillende kerken in Hasselt. 
Vanuit De Baak zijn we op zoek naar iemand die voor 2024 wil helpen organiseren.


Tentdienst Euifeestweek
Ieder jaar wordt er in de Euifeestweek een tentdienst gehouden. In deze dienst wordt medewerking verleend door zowel het muzikaal ensemble van Hasselts Fanfare als een regionaal koor.
De dienst begint om 19.00 uur in de feesttent en wordt georganiseerd door de tendienstcommissie van de Hervormde gemeente De Baak, de Gereformeerde Ichthuskerk, de Christelijke Gereformeerde kerk en de Gereformeerd Vrijgemaakte 'Ontmoetings-kerk'


Parkdiensten in het van Stolkspark
Net als afgelopen jaren willen wij ook volgend jaar in samenwerking met de  Gerefomeerde Ichthuskerk 2 parkdiensten organiseren in de zomer.
De eerste dienst zal de 'overstapdienst' van de jeugd zijn (overstappers van basisschool naar voortgezet onderwijs), de tweede dienst wordt ook in de zomer gepland
 
Kerstmarkt Kerstmarkt
Op vrijdag 13 december 2024 hopen we weer een mooie kerstmarkt te kunnen organiseren in en om De Baak.
Natuurlijk zal de kerk zelf weer verlicht worden door ruim 1000 theelichtjes en klinkt er kerkstmuziek.
Er wordt hard gewerkt om ook een mooi aantal kerstkraampjes op de kerstmarkt te plaatsen.
 
Roemeniƫ Actie Commissie (RAC) Roemeniƫ Actie Commissie (RAC)
De RAC stelt zich tot doel om over en weer contacten te onderhouden tussen de Hongaarse Reformatus gemeente van Magyarozd Roemenië, en onze kerkelijke gemeente De Baak. Ons motto hierin zijn de woorden van Jacobus 1: 22 "Wees daders des woords en niet alleen toehoorders"
Naast het onderhouden van contacten proberen we op adequate manier hulp te bieden aan deze gemeente en aan het nabijgelegen kinderziekenhuis in Ludus. Eenmaal per jaar organiseren we een actiedag in De Baak, van de opbrengst hiervan onderhouden we onze opgestarte projecten in Magyarozd en het kinderziekenhuis.
Zoals recentelijk het opknappen van het gemeenschapshuis door een jeugdgroep uit onze gemeente