HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) HVD (Hervormde Vrouwen Dienst)
1 x in de maand komen we bij elkaar om elkaar te ontmoeten of leuke activiteiten met elkaar te ondernemen.
De avonden worden geopend voor de pauze met een lied, een korte bijbeluitleg, soms een mooi gedicht en met een mooi lied.
Na de pauze een activiteit. Dit kan een knutselavond, een gastspreker, een adventsviering, enz. zijn. 
Tot aan de kerst staat centraal het maken en bedenken van materiaal dat op de kerstmarkt gebruikt of verkocht kan worden.
In de agenda op de website kunt u altijd de juiste datums hiervan terugvinden
terug