Stand van de opbrengst acties renovatie Stand van de opbrengst acties renovatie
In de afgelopen maanden hebben jullie in groten getale meegedaan aan acties om geld in te zamelen voor de verbouwing van ons kerkgebouw. Jullie kochten spreekwoordelijke stenen en stucwerk, heerlijke worsten, rollades, broden en snert. Jullie waren aanwezig op de kerstmarkt en kochten diverse artikelen. En jullie waren aanwezig op de talenten- en dienstenveiling.  Dit alles heeft in het winterseizoen 2023-2024 een fantastisch bedrag van ruim €14.000 opgebracht. Iedereen hartelijk dank daarvoor! 

Na het startweekend in september willen we onze acties voortzetten. Ook al is de verbouwing achter de rug, de financiering daarvan nog lang niet. Daarom willen we weer acties opzetten om geld in te zamelen om onze financiële verplichting te kunnen verlichten. Dat willen we gaan doen met de verkoop van worsten, rollades, snert en willen we weer een talenten-, diensten- en productenveiling opzetten. Ook is het plan een puzzelavond te organiseren. Jullie zijn toch oo
k weer van de partij?
terug