Vacature ouderlingen Vacature ouderlingen
Als ouderling ben je geroepen om de gemeente te dienen. Je belangrijkste taak daarin is het pastoraat. Een ouderling heeft dus de herdelijke zorg over een gedeelte van de gemeente, de mensen in de wijk.
In deze zorg gaat de bijbel op wanneer het kan, worden handen gevouwen waar het mag.
Ondertussen sta je niet alleen: er staat een college van ouderlingen (het consistorie) om je heen.
Je zou kunnen zeggen dat een ouderling aan de gemeente is gegeven is als 'een stok en een staf', zie Psalm 23: 4

We zoeken nog verschillende ouderlingen, het college is te klein. U kunt reageren door contact op te nemen met de scriba als uzelf zich geroepen voelt, of als u een geschikt gemeentelid wilt voordragen.
 
Vacature diakenen Vacature diakenen
We zoeken diakenen…………
De diaconie heeft op dit moment  twee vacatures:
*een jeugddiaken
*een gewone diaken
 
Diaconie
Diaconie betekent in feite dienst of dienen. Dit is voor de kerk vanaf het allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.
 
De aandachtsvelden van de Diaconie zijn:
  • Binnenlands diaconaat (gericht op eigen gemeente en overig Nederland).
  • ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
  • Sociaal Maatschappelijke hulpverlening (gericht op individuele hulpverlening in de gemeente)
  • Erediensten/Vieringen. (Bijv. collectes, avondmaalviering)
  • Communicatie (informeren en betrekken van de gemeente).
  • Jeugddiaconaat.
Actieve groep
De diaconie is een actieve en positieve groep mensen, waarbij iedereen zich bezig houdt met een eigen taak binnen de groep.  En we steken daadwerkelijk de handen uit de mouwen. Zo zijn we betrokken bij de voedselbank actie, Stichting Schuldhulpmaatje Zwartewaterland, de  Paas-en Kerstattenties en kaarten voor gevangenen acties, actie vakantietas voor de zomervakantie en de Kerstpakketten. Daarnaast zijn we ook te porren voor spontane acties.

Hoeveel tijd ben je eraan kwijt?
De diaconie vergadert één keer per maand.
Daarnaast heb je bij toerbeurt dienst als diaken in de kerkdiensten.
Wij zijn op zoek naar jou!
Voor informatie en opgave graag contact opnemen met
Ina Schotanus -Bodewitz (ina.schotanus@pknhasselt.nl – 0640136719)