Paasgroetenactie

Paasgroetenactie
Ook dit jaar doen wij als gemeente mee aan de Paasgroetenactie georganiseerd vanuit de Protestantse Kerk Nederland. Daar hebben we uw hulp bij nodig.
Voor gedetineerden is het bemoedigend dat ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Zij beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.
Wilt u helpen kaarten schrijven?
U kunt zich opgeven voor 3 februari bij anitaschuurman@outlook.com of 06-20034540.
Of wilt u bijdragen in de kosten voor deze actie?
U kunt uw bijdrage overmaken op een van de rekeningnummers van de diaconie;
                     NL18 RABO 0325 602 638   t.n.v. Geref. Kerk Diaconie
                     NL93 RABO 0325 605 459   t.n.v. Diaconie de Baak.
Wilt u meer weten over de actie: Op de site van de pkn staat meer informatie.
Met een hartelijke groet van de diaconie van de Ichthuskerk en van de Baak.

 
terug