Zorgen en/of Verdriet Zorgen en/of Verdriet
Ook in verdrietige dagen of dagen van zorgen willen we graag met u meeleven. Daarom stellen we het op prijs als u de predikant (bv via wijkcontactpersoon, ouderling of scriba) op de hoogte brengt of laat brengen van ziekte, ziekenhuisopname of andere zorgen.
Natuurlijk kunt u ook een ander gemeentelid zo aanmelden bij de predikant. Zorgen met elkaar delen is ook liefde hebben voor elkaar.
In kontaktblad of kerkbrief worden de namen vermeld van mensen van wie we weten dat zij in een van de ziekenhuizen of verpleeghuizen zijn opgenomen.
Ieder gemeentelid heeft zo de mogelijkheid om medeleven te tonen door hen een kaartje te sturen

U kunt altijd voor uzelf of voor anderen voorbede aanvragen. Dit kunt u bij de scriba of de predikant aangeven
terug