Diensten met een bijzonder karakter Diensten met een bijzonder karakter
Jeugddiensten
Vier keer per jaar organiseert de jeugddienstcommissie een jeugddienst.
Deze diensten hebben altijd een actueel thema met daarbij passende (eigentijdse) liederen.
De jeugddienst wordt gemaakt voor en door jongeren.
Heb je ideeën, vragen, of wil je ook je steeentje bijdragen? Spreek ons aan of mail naar: jdcbaakichtus@gmail.com
Namens jeugddienstcommissie: Maaike de Vries, Edith van Olst, Rianne den Boer


Kerstnachtdienst
Elk jaar op 24 december wordt de kerstnachtdienst in de Sporthal "Prinsenhof"gevierd, aanvang 22.00 uur.
De kerstnachtdienst wordt voorbereid door verschillende kerken in Hasselt. 
Vanuit De Baak zijn we op zoek naar iemand die voor 2024 wil helpen organiseren.


Tentdienst Euifeestweek
Ieder jaar wordt er in de Euifeestweek een tentdienst gehouden. In deze dienst wordt medewerking verleend door zowel het muzikaal ensemble van Hasselts Fanfare als een regionaal koor.
De dienst begint om 19.00 uur in de feesttent en wordt georganiseerd door de tendienstcommissie van de Hervormde gemeente De Baak, de Gereformeerde Ichthuskerk, de Christelijke Gereformeerde kerk en de Gereformeerd Vrijgemaakte 'Ontmoetings-kerk'


Parkdiensten in het van Stolkspark
Net als afgelopen jaren willen wij ook volgend jaar in samenwerking met de  Gerefomeerde Ichthuskerk 2 parkdiensten organiseren in de zomer.
De eerste dienst zal de 'overstapdienst' van de jeugd zijn (overstappers van basisschool naar voortgezet onderwijs), de tweede dienst wordt ook in de zomer gepland
terug