Een boog in de wolken Een boog in de wolken
Een boog in de wolken
als teken van trouw,
Staat boven mijn leven,
zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde,
maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig,
U die mij ziet.
terug