zondag 23 juni 2024 om 10.00 uur

Bevestiging en intrede ds. Hanja van Essen
Voorganger(s): Ds. L. Hoekstra
Ouderling(en): Albert Coster
Organist: Sienke v.d. Steege

terug