Consistorie Consistorie
Ga dan heen, onderwijs alle volken . . . 

Het consistorie bestaat uit predikant, de wijkouderlingen, de pastorale wijkwerkers en de jeugdouderling(en). De scriba en voorzitter kerkenraad zijn ook ouderling (en daarmee lid van het consistorie) maar hebben de genoemde speciale taak van voorzitter kerkenraad en scriba.
De (wijk)ouderlingen en jeugdouderling(en) zijn ook onderdeel van de kerkenraad. De pastorale wijkwerkers en wijkoudelringen samen hebben ieder de verantwoordelijkheid voor een wijk. Zij coördineren de werkzaamheden van de wijkcontactpersonen en leggen op verzoek pastorale bezoeken af.

Wijkindeling

Wijk 1 (wijkouderling Freerk hekman)
Wijk 2 (pastoraal wijkwerker Margreet Slurink)
Wijk 3 (pastoraal wijkwerker Jannie van Oenen)
Wijk 4 (wijkouderling Caroline Bekendam)
Wijk 5 (waarnemer Ds. Eric van Veen)
Wijk 6 (waarnemer Ds. Eric van Veen)
Wijk 7 (wijkouderling Alie Kant)
Wijk 8 (pastoraal wijkwerker Anneke Alberts)
Wijk 9 (wijkouderling vacant)
Wijk 10 (wijkouderling vacant)
terug