Missie en Visie Missie en Visie
Vanuit ons beleidsplan en de daarbij geformulerde identiteit, volgt deze missie en visie voor ons jeugdwerk:

Relatie -  
dat is in één woord samengevat wat we centraal willen stellen in ons jeugdwerk.

Onze relatie met God en met elkaar deze relatie beleven en delen. Gods goede nieuws is er om doorgegeven te worden. We willen ervoor gaan dat kinderen het goed hebben samen. Dat ze de basis van het geloof leren. Dat tieners voorbeeldfiguren hebben waaraan ze mogen zien hoe het geloof in de praktijk werkt. Dat God ons hoop en liefde geeft.


We kijken en luisteren hierbij naar onze jongeren: wat sluit aan? Op deze manier willen wij graag met elkaar het jeugdwerk vernieuwen. Wat willen de jongeren, waar ligt hun kracht en wat zijn hun wensen. En hoe kunnen we de ouders bij deze ‘relatie’ betrekken.

Wij geloven dat vanuit het gebed Gods Zegen uit mag gaan. Het gebed is hierin een onmisbare schakel.

We hopen vol enthousiasme het geloof aan onze jongeren door te geven.
Dat we met elkaar de kansen gaan benutten, zodat onze jongeren zich thuis voelen in Gods kerk.

 
terug