Voortgang opbrengst Voortgang opbrengst
Per 16 maart 2024 noteren we de volgende resultaten van de huidige en gedane activiteiten:
  • Stenen actie             €  5465,00
  • Worsten actie           €    299,50
  • Broden/Koek actie   €    190,98
  • Kerstmarkt               €  1636,14
  • Rollade/kerststol      €    369,19
  • Veiling actie             €  1914,00
  • Stucwerk actie         €    146,50
  • Giften Renovatie      €  1387,00
  • Totale opbrengst  € 14.194,31
Natuurlijk hopen we dat lopende en toekomstige acties dit bedrag nog verhogen!
 
terug