Rond het Licht dat leven doet Rond het Licht dat leven doet


Wij voelen ons geroepen door God en hebben er vertrouwen in, dat Gods Geest een weg gaat met mensen. Zo willen wij een gemeente van Christus zijn, waar mensen Gods vertrouwen vieren, ervaren, leren en delen. Vanuit deze zegen zetten we ons in, in het dagelijks leven, betrokken op de naaste en de samenleving, geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus.

De kerkenraad is het bestuur van de Hervormde gemeente De Baak.
Hier komen de verantwoordelijkheden van alle colleges samen om zo gezamenlijk een evenwichtig en harmonieus bestuur te vormen.

De Kerkenraad bestaat dus uit de diverse colleges. Volgens onze plaatselijke regeling:

Eigenlijk zijn dit het minimaal aantal leden van de kerkenraad.  

De bedoeling is dat ieder colleges uit minimaal 5 leden bestaat, eventueel aangevuld met leden die wel lid van het college zijn, maar geen lid van de kerkenraad.

Meer info over het moderamen vindt u op de pagina van het moderamen
Meer info over het consistorie vindt u op de pagina van het consistorie
Meer info over het college van diakenen vindt u op de pagina diaconie
Meer info over het college van kerkrentmeesters vindt u op de pagina kerkrentmeesters
terug